Download

Hong Kong Baptist Unversity Mr. & Mrs. Chan Hon Yin Chinese Medicine Specialty Clinic and Good Clinical Practice Centre

Add.: 1/F., Jockey Club School of Chinese Medicine Building, 7 Bpatist University Road, Kowloon Tong, Kowloon.Tel: 3411 2968 / 3411 2988
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
10:00-14:00 Dong Ruling Wang Yongqin Tung Chi Lam Lai Lee Dong Ruling Sun Feng
Lai Lee Zhang Quanming Lun Xin Zhang Xuebin Lun Xin Zhang Quanming
Li Xiaoguang Zhang Xiaofei Chow Ching Lam Wong Pui Kwan Wong Pui Kwan Zhao Chunling
Zhou Zhongliang Chan Yi Yi Cheung Chun Hoi Yiu Chun Kit Tu Feng Dermatology(Chow Ching Lam) 1
Lau Chung Tai1 Chan Ka Miu Wong Pui Kwan Yau Chuen Heung Wang Yongqin Sun Suming
Wong Pui Kwan Liu Hong Wang Sijia Jali Kenny Zhu Dongmei Wang Sijia
LAW Louise Jia-pei Huang Zhixin Xu Kai FANG HAO MING Chow Ching Lam Liu Hong
Tu Feng Kam Wai Hin Huang Zhixin
Jali Kenny
14:00-15:00 Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour
Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour
15:00-19:00 Dong Ruling Sun Feng Yau Chuen Heung Lai Lee Dong Ruling Sun Feng
Bian Zhaoxiang Wang Yongqin Lun Xin Li Min Lun Xin Zhao Chunling
Lai Lee Zhang Quanming Chow Ching Lam Zhang Xuebin Chow Ching Lam Zhang Quanming
Jiang Ming Zhang Xiaofei Wong Pui Kwan Li Hong Wang Yongqin Sun Suming
Li Xiaoguang Dermatology(Chow Ching Lam) 2 O Lan Yiu Chun Kit Zhu Dongmei Cheng Chung Wah
Dai Zhaoyu Jali Kenny Wang Sijia Jali Kenny Wong Pui Kwan Wang Sijia
Zhou Zhongliang Liu Hong Zhang Shiping Cheng Chung Wah Kam Wai Hin Liu Hong
Yau Chuen Heung3 Huang Zhixin Xu Kai WONG Lok Tung Huang Zhixin
Wong Pui Kwan Tu Feng Zhang Qingling
1. Consultation Hours: 10a.m.-1:00p.m.
2. Consultation hours: 4:00p.m.-7:00p.m.
3. until 31 Jul 2019 3 until 31 Jul 2019 3 until 31 Jul 2019 3 until 31 Jul 2019 3 until 31 Jul 2019 3 until 31 Jul 2019 3 until 31 Jul 2019

 

 

Hong Kong Baptist Unversity Tsimshatsui Chinese Medicine Clinic

Add.: 11/F., Mass Resources Development Building, 12 Humphreys Avenue, Tsimshatsui, Kowloon.Tel: 2721 1292 / 2721 1984
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
10:00-14:00 Zhang Quanming Dong Ruling Wang Yongqin Su Anshun Tung Chi Lam Wang Yongqin
Wang Yurong Zhao Chunling Li Xiaoguang HU Dong Mei Meng Qingnian Zhang Hongxia
Shu Xu Lau Chung Tai Shu Xu Tao Zhiguang Zhang Quanming Li Xiaoguang
Tao Zhiguang Zhu Dongmei1 Lai Lee Kam Wai Hin Lau Chung Tai Zhu Dongmei
Lee Kin Long Tung Chi Lam Jali Kenny Wong Hung Ngan Xu Kai Kam Wai Hin
HU Dong Mei Ip Cheuk Long Wong Hung Ngan
14:00-15:00 Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour
2:00-3:00pm Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour
15:00-19:00 Zhang Quanming Dong Ruling Wang Yongqin Kam Wai Hin Meng Qingnian Wang Yongqin
Wang Yurong Xu Daji Li Xiaoguang Tao Zhiguang Zhang Quanming Zhang Hongxia
Shu Xu Zhao Chunling Shu Xu HU Dong Mei Lau Chung Tai Li Xiaoguang
Tao Zhiguang Lau Chung Tai Lai Lee Lee Kin Long Zhu Dongmei
Lui Kin Ho Zhu Dongmei1 Jali Kenny Xu Kai Kam Wai Hin
HU Dong Mei Tung Chi Lam Wong Hung Ngan
1. Consultation Hours: 10:00 a.m.-1:30p.m. (1st, 3rd week of every month); 10:00a.m.-2:00p.m.;3:00p.m.-7:00p.m.( 2nd, 4th and 5th week of every month)
2. Consultation Hours: 3:00p.m.-6:00p.m.

 

 

Hong Kong Baptist Unversity HK Island Wei Ke Qiang Chinese Medicine Specialty Clinic

Add.: 17/F., Alliance Building, 133 Connaught Road Central, Hong Kong.Tel: 2591 0666 / 2591 6079
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
10:00-14:00 Yu Ka Wai Li Xiaoguang Liu Yulong Huang Bin Lai Lee Zhang Xiaofei
Sun Suming Lai Lee Chin Wing Yee Sun Suming Li Xiaoguang Lun Xin
Zhu Dongmei HU Dong Mei Ke You Fu Zhu Dongmei Zhang Hongxia Chin Wing Yee
Huang Bin Lam Pui Yan Shu Xu HU Dong Mei
Tsui Wing
14:00-15:00 Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour
2:00-3:00pm Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour
15:00-19:00 Dermatology(Yu Ka Wai) Li Xiaoguang Liu Yulong Huang Bin Lai Lee Zhang Xiaofei
Sun Suming Lai Lee Chin Wing Yee Sun Suming Zhang Hongxia Lun Xin
Zhu Dongmei HU Dong Mei Zhong Lidan Zhu Dongmei Shu Xu Chin Wing Yee
Huang Bin Cheung Ka Yu Ke You Fu WU HOI LAM Li Xiaoguang HU Dong Mei
Zhao Chunling1 Tsui Wing
1. Consultation hours: 4:00p.m.-7:00p.m. 1. Consultation starts from 29th May, 2017 1. Consultation starts from 29th May, 2017 1. Consultation starts from 29th May, 2017 1. Consultation starts from 29th May, 2017 1. Consultation starts from 29th May, 2017 1. Consultation starts from 29th May, 2017

 

 

Hong Kong Baptist Unversity Chinese Medicine Specialty Centre

Add.: 3/F., Tsimshatsui Kai Fong Welfare Association Building, 136A Nathan Road, TsimshatsuiTel: 3411 3528 / 3411 3538
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
10:00-14:00 Chow Ching Lam Yu Ka Wai Sun Feng Liu Xin Liu Xin Wang Yangjuan
Zhang Xiaofei Liu Xin Liu Xin Zhang Quanming Zhang Xiaofei Yang Junjun
Wang Sijia Zhang Xuebin Wang Yangjuan Liu Hong Cai Xunyuan Dermatology(Yu Ka Wai)
Liu Hong Zhou Zhongliang Sun Suming Tu Feng Zhou Zhongliang Liu Xin
Kam Wai Hin Mak Pui Lun Nathan Lui Kin Ho Lee Kin Long Peng Bo Zhang Xuebin
Chen Wei Meng Qingnian Pan Tian Cheng Wang Sijia1 Chan Ka Miu Jali Kenny
Xu Kai LAM Geng Chen Wei HU Dong Mei Pan Tian Cheng
14:00-15:00 Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour
Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour
15:00-19:00 Dermatology(Chow Ching Lam) Dermatology(Yu Ka Wai) Sun Feng Liu Xin Liu Xin Yu Ka Wai
Zhang Xiaofei Liu Xin Wang Yangjuan Zhang Quanming Zhang Xiaofei Wang Yangjuan
Wang Sijia Zhang Xuebin Sun Suming Liu Hong Zhou Zhongliang Dermatology (Chow Ching Lam)
Liu Hong Zhou Zhongliang Liu Xin Tu Feng Peng Bo Liu Xin
Kam Wai Hin Peng Zengfu Lui Kin Ho Ip Cheuk Long Chan Ka Miu Zhang Xuebin
Chen Wei Meng Qingnian Pan Tian Cheng Wang Sijia1 HU Dong Mei Jali Kenny
Xu Kai HU KAI XI Chen Wei Pan Tian Cheng
1. until 31 Aug 2019 1 until 31 Aug 2019 1 until 31 Aug 2019 1 until 31 Aug 2019 1 until 31 Aug 2019 1 until 31 Aug 2019 1 until 31 Aug 2019

 

 

Haven of Hope – Hong Kong Baptist University Chinese Medicine Specialty Clinic

Add.: 18/F., Congregation House, No.119 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong.Tel: 2632 5608 / 2632 5611
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
10:00-14:00 Tu Feng Wang Yanjuan Zhang Xuebin Wang Yurong Zhao Chunling Shu Xu
Chin Wing Yee Shu Xu Zhou Zhongliang Chin Wing Yee Zhang Xuebin Cai Xunyuan
Xu Kai Peng Bo Tu Feng Meng Qingnian Wang Yanjuan Zhou Zhongliang
Huang Zhixin Dermatology(Chow Ching Lam) Lau Chung Tai Huang Zhixin Chin Wing Yee1 Peng Bo
Pan Tian Cheng Zhang Chunling Chen Wei Xu Kai Zhang Chunling Lau Chung Tai
Chen Wei Ke You Fu
Chen Wei
14:00-15:00 Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour
14:00-15:00 Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour
15:00-19:00 Tu Feng Wang Yanjuan Zhang Xuebin Wang Yurong Zhang Xuebin Shu Xu
Chin Wing Yee Shu Xu Zhou Zhongliang Chin Wing Yee Wang Yanjuan Zhou Zhongliang
Xu Kai Peng Bo Tu Feng Meng Qingnian Zhang Chunling Peng Bo
Huang Zhixin Zhang Chunling Cheung Ka Yu Huang Zhixin Ip Cheuk Long Lau Chung Tai
Pan Tian Cheng Chen Wei Lau Chung Tai Xu Kai Ke You Fu
Chen Wei Chen Wei
1. Consultation Hours: 10:00a.m. to 12:00noon 2. 駐診時間為上午10時至中午12時 2. 駐診時間為上午10時至中午12時 2. 駐診時間為上午10時至中午12時 2. 駐診時間為上午10時至中午12時 2. 駐診時間為上午10時至中午12時 2. 駐診時間為上午10時至中午12時

 

 

Hong Kong Baptist University School of Chinese Medicine – Lui Seng Chun

Add.: 119 Lai Chi Kok Road, Mong Kok, Kowloon.Tel: 3411 0628 / 3411 0638
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
09:00-13:00 Wong Hong Ngan Lun Xin Zhang Hongxia Tung Chi Lam Yu Ka Wai Tao Zhiguang Mak Pui LunNathan
Chow Chi Ho Tao Zhiguang Kam Wai Hin Chow Chi Ho Chow Chi Ho Wang Yurong Tsui Wing
Tung Chi Lam Chow Chi Ho Yu Ka Wai Lun Xin Wong Hong Ngan Wong Pui Kwan
Ip Cheuk Long Tsui Wing Wang Yanjuan Liu Hong Chow Chi Ho
13:00-14:00 Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour
13:00-14:00
14:00-18:00 Chow Chi Ho Lun Xin Zhang Hongxia Tung Chi Lam Yu Ka Wai Tao Zhiguang
Wong Hong Ngan Tao Zhiguang Kam Wai Hin Chow Chi Ho Wong Hong Ngan Wang Yurong
Tung Chi Lam Chow Chi Ho Yu Ka Wai Lun Xin Chin Wing Yee Chow Chi Ho
Cheung Ka Yu Tsui Wing Wang Yanjuan Liu Hong Wong Pui Kwan

 

 

The Hong Kong Anti-Cancer Society – Hong Kong Baptist Unversity Chinese Medicine Centre

Add.: 9/F., Multi-Centre Block, HKACS Jockey Club Cancer Rehabilitation Centre, 30 Nam Long Shan Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong.Tel:3921 3890 / 3921 3899
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
09:00-13:00 Liu Yulong Liu Yulong Mak Pui Lun Nathan Liu Yulong Liu Yulong Lee Kin Long
Jali Kenny Lui Kin Ho Huang Bin Yiu Chun Kit
Zheng Jiangang Zheng Jiangang
13:00-14:00 Lunch Hour
14:00-18:00 Liu Yulong Liu Yulong Mak Pui Lun Nathan Liu Yulong Liu Yulong Lee Kin Long
Jali Kenny Lui Kin Ho Huang Bin Yiu Chun Kit
Zheng Jiangang Zheng Jiangang

 

 

Hong Kong Baptist Unversity Chinese Medicine Clinic (Jockey Club Cadenza Hub)

Add.:Wing A & B, G/F., Shin Lun House, Fu Shin Estate, Tai Po, N.T..Tel:3763 1000
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
09:00-13:00 Zhang Hongxia Wang Sijia Chan Ka Miu Zhang Hongxia Tao Zhiguang
13:00-14:00 Lunch Hour 午膳 時 間 午膳 時 間 午膳 時 間 午膳 時 間
午膳 時 間 午膳 時 間 午膳 時 間 午膳 時 間 午膳 時 間
14:00-17:00 Zhang Hongxia Wang Sijia Chan Ka Miu Zhang Hongxia Tao Zhiguang

 

 

Hong Kong Baptist University Chinese Medicine Specialty Clinic

Add.:Shop 3-4, Joyous Hub, 3/F The Tanner Hill, 8 Tanner Road, North Point, Hong KongTel:3589 6988
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
10:00-14:00 Zheng Jiangang Tsui Wing Zheng Jiangang Wong Hong Ngan Huang Bin Zheng Jiangang
Mak Pui Lun Nathan Huang Bin Yiu Chun Kit Pan Tian Cheng Wang Yurong Meng Qingnian
Ke You Fu Wang Yurong Meng Qingnian Peng Bo Ke You Fu Yiu Chun Kit
Peng Bo Huang Zhixin Mak Pui Lun Nathan Cheung Chun Hoi Tung Chi Lam
Wong Hong Ngan
14:00-15:00 Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour
14:00-15:00 Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour
15:00-19:00 Zheng Jiangang Tsui Wing Zheng Jiangang Wong Hong Ngan Huang Bin Zheng Jiangang
Mak Pui Lun Nathan Huang Bin Yiu Chun Kit Pan Tian Cheng Wang Yurong Meng Qingnian
Ke You Fu Wang Yurong Meng Qingnian Peng Bo Ke You Fu Yiu Chun Kit
Peng Bo Huang Zhixin Chua Ka Kit Tsui Wing Tung Chi Lam
Wong Hong Ngan

 

 

HKBU-Jockey Club Chinese Medicine Disease Prevention & Health Management Centre

Add.:3/F, Union Park Centre, 771-775 Nathan Road, Prince Edward, KowloonTel:3793 3428
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
10:00-14:00 Yang Junjun* Yang Junjun* Yang Junjun* Ma Jianying* Yang Junjun* Yang Junjun*
Ma Jianying* Ma Jianying* Chow Chi Ho Zhang Chunling Ma Jianying* Ma Jianying*
Chen Zemin* Zhong Lidan Zhang Chunling Zhang Xiaofei Sun Suming Zhang Chunling
WANG YUYING Ke You Fu Chen Zemin* Wang Yongqin Chen Zemin* Chen Zemin*
Tsui Wing1 Chen Zemin*
14:00-15:00 Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour
15:00-19:00 Yang Junjun* Yang Junjun* Yang Junjun* Zhang Chunling Yang Junjun* Yang Junjun*
Ma Jianying* Ma Jianying* Zhang Chunling Ma Jianying* Ma Jianying* Ma Jianying*
Chen Zemin* Zhong Lidan Chen Zemin* Zhang Xiaofei Sun Suming Zhang Chunling
Tsui Wing1 Ke You Fu Wang Yongqin Chen Zemin* Chen Zemin*
Chen Zemin*
* Chinese Medicine Disease Prevention
1. until 31 Aug 2019 1 until 31 Aug 2019 1 until 31 Aug 2019 1 until 31 Aug 2019 1 until 31 Aug 2019 1 until 31 Aug 2019 1 until 31 Aug 2019