Download

Hong Kong Baptist Unversity Mr. & Mrs. Chan Hon Yin Chinese Medicine Specialty Clinic and Good Clinical Practice Centre

Add.: 1/F., Jockey Club School of Chinese Medicine Building, 7 Bpatist University Road, Kowloon Tong, Kowloon.Tel: 3411 2968 / 3411 2988
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
10:00-14:00 Dong Ruling Wang Yongqin Tung Chi Lam Lai Lee Dong Ruling Sun Feng
Lai Lee Zhang Quanming Lun Xin Zhang Xuebin Lun Xin Zhang Quanming
Li Xiaoguang Chan Ka Miu Chow Ching Lam Wong Pui Kwan Wong Pui Kwan Zhao Chunling
Zhou Zhongliang Liu Hong Cheung Chun Hoi4 Jali Kenny Tu Feng Dermatology(Chow Ching Lam) 1
Lau Chung Tai1 Huang Zhixin Wong Pui Kwan FANG HAO MING Wang Yongqin Sun Suming
Wong Pui Kwan Tu Feng Wang Sijia Yiu Chun Kit Zhu Dongmei Wang Sijia
LAW Louise Jia-pei Jali Kenny Xu Kai Ku Ping Yui Chow Ching Lam Liu Hong
Cheung Chun Hoi3 Chan Yi Yi Kam Wai Hin Huang Zhixin
Chen Wei Chen Wei Huang Bin5
14:00-15:00 Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour
Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour
15:00-19:00 Dong Ruling Sun Feng Lun Xin Lai Lee Dong Ruling Sun Feng
Bian Zhaoxiang Wang Yongqin Chow Ching Lam Li Min Lun Xin Zhao Chunling
Lai Lee Zhang Quanming Wong Pui Kwan Zhang Xuebin Chow Ching Lam Zhang Quanming
Jiang Ming Dermatology(Chow Ching Lam) 2 O Lan Li Hong Wang Yongqin Sun Suming
Li Xiaoguang Jali Kenny Wang Sijia Yiu Chun Kit Zhu Dongmei Cheng Chung Wah
Dai Zhaoyu Liu Hong Zhang Shiping Jali Kenny Wong Pui Kwan Wang Sijia
Zhou Zhongliang Huang Zhixin Xu Kai Cheng Chung Wah Kam Wai Hin Liu Hong
Wong Pui Kwan Tu Feng Chen Wei WONG Lok Tung Chen Wei Huang Zhixin
Chan Ka Miu Wang YuYing Zhang Qingling Huang Bin5
1. Consultation Hours: 10a.m.-1:00p.m.
2. Consultation hours: 4:00p.m.-7:00p.m.
3. From 1 Sep 2019 to 31 Dec 2019 3. From 1 Sep 2019 to 31 Dec 2019 3. From 1 Sep 2019 to 31 Dec 2019 3. From 1 Sep 2019 to 31 Dec 2019 3. From 1 Sep 2019 to 31 Dec 2019 3. From 1 Sep 2019 to 31 Dec 2019 3. From 1 Sep 2019 to 31 Dec 2019
4. From 1-31 Aug 2019, and 2 Jan 2020 4. From 1-31 Aug 2019, and 2 Jan 2020 4. From 1-31 Aug 2019, and 2 Jan 2020 4. From 1-31 Aug 2019, and 2 Jan 2020 4. From 1-31 Aug 2019, and 2 Jan 2020 4. From 1-31 Aug 2019, and 2 Jan 2020 4. From 1-31 Aug 2019, and 2 Jan 2020
5. From 4 Jan 2020 5. From 4 Jan 2020 5. From 4 Jan 2020 5. From 4 Jan 2020 5. From 4 Jan 2020 5. From 4 Jan 2020 5. From 4 Jan 2020

 

 

Hong Kong Baptist Unversity Tsimshatsui Chinese Medicine Clinic

Add.: 11/F., Mass Resources Development Building, 12 Humphreys Avenue, Tsimshatsui, Kowloon.Tel: 2721 1292 / 2721 1984
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
10:00-14:00 Zhang Quanming Dong Ruling Wang Yongqin Su Anshun Tung Chi Lam Wang Yongqin
Wang Yurong Zhao Chunling Li Xiaoguang HU Dong Mei Meng Qingnian Zhang Hongxia
Shu Xu Lau Chung Tai Shu Xu Tao Zhiguang Zhang Quanming Li Xiaoguang
Tao Zhiguang Mak Pui Lun Nathan Lai Lee Kam Wai Hin Lau Chung Tai Jali Kenny
HU Dong Mei Tung Chi Lam Jali Kenny Wong Hung Ngan Xu Kai Kam Wai Hin
Wong Hung Ngan SIU Sheung Yuen
14:00-15:00 Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour
2:00-3:00pm Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour
15:00-19:00 Zhang Quanming Dong Ruling Wang Yongqin Kam Wai Hin Meng Qingnian Wang Yongqin
Wang Yurong Xu Daji Li Xiaoguang Tao Zhiguang Zhang Quanming Zhang Hongxia
Shu Xu Zhao Chunling Shu Xu HU Dong Mei Lau Chung Tai Li Xiaoguang
Tao Zhiguang Lau Chung Tai Lai Lee Su Anshun1 Lee Kin Long Jali Kenny
HU Dong Mei Tung Chi Lam Jali Kenny Xu Kai Kam Wai Hin
Wong Hung Ngan Fang Hao Ming
1. Consultation Hours: 3:00p.m.-6:00p.m.

 

 

Hong Kong Baptist Unversity HK Island Wei Ke Qiang Chinese Medicine Specialty Clinic

Add.: 17/F., Alliance Building, 133 Connaught Road Central, Hong Kong.Tel: 2591 0666 / 2591 6079
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
10:00-14:00 Yu Ka Wai Li Xiaoguang Liu Yulong Huang Bin Lai Lee Lun Xin
Sun Suming Lai Lee Chin Wing Yee Sun Suming Li Xiaoguang Chin Wing Yee
Zhu Dongmei HU Dong Mei Ke You Fu Zhu Dongmei Zhang Hongxia HU Dong Mei
Huang Bin Cheung Ka Yu CHUNG Chau Yim Lam Pui Yan Shu Xu Tsui Wing
Yiu Chun Kit1 Wu Hoi Lam CHUNG Chau Yim
14:00-15:00 Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour
2:00-3:00pm Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour
15:00-19:00 Dermatology(Yu Ka Wai) Li Xiaoguang Liu Yulong Huang Bin Lai Lee Lun Xin
Sun Suming Lai Lee Chin Wing Yee Sun Suming Zhang Hongxia Chin Wing Yee
Zhu Dongmei HU Dong Mei Zhong Lidan Zhu Dongmei Shu Xu HU Dong Mei
Huang Bin Cheung Ka Yu Ke You Fu WU HOI LAM Li Xiaoguang Tsui Wing
Yiu Chun Kit1 CHUNG Chau Yim CHUNG Chau Yim
1. Consultation hours: 4:00p.m.-7:00p.m. 1. Consultation starts from 29th May, 2017 1. Consultation starts from 29th May, 2017 1. Consultation starts from 29th May, 2017 1. Consultation starts from 29th May, 2017 1. Consultation starts from 29th May, 2017 1. Consultation starts from 29th May, 2017

 

 

Hong Kong Baptist Unversity Chinese Medicine Specialty Centre

Add.: 3/F., Tsimshatsui Kai Fong Welfare Association Building, 136A Nathan Road, TsimshatsuiTel: 3411 3528 / 3411 3538
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
10:00-14:00 Chow Ching Lam Yu Ka Wai Sun Feng Liu Xin Liu Xin Wang Yangjuan
Wang Sijia Liu Xin Liu Xin Zhang Quanming Zhou Zhongliang Yang Junjun
Liu Hong Zhang Xuebin Wang Yangjuan Liu Hong Peng Bo Dermatology(Yu Ka Wai)
Kam Wai Hin Zhou Zhongliang Sun Suming Tu Feng Chan Ka Miu Liu Xin
CHUNG Chau Yim Meng Qingnian Pan Tian Cheng Chen Wei HU Dong Mei Zhang Xuebin
Xu Kai LAM Geng CHUNG Chau Yim Pan Tian Cheng
Zhu Dongmei Lam Pui Yan Zhu Dongmei
14:00-15:00 Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour
Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour
15:00-19:00 Dermatology(Chow Ching Lam) Dermatology(Yu Ka Wai) Sun Feng Liu Xin Sun Feng Yu Ka Wai
Wang Sijia Liu Xin Wang Yangjuan Zhang Quanming Liu Xin Wang Yangjuan
Liu Hong Zhang Xuebin Sun Suming Liu Hong Zhou Zhongliang Dermatology (Chow Ching Lam)
Kam Wai Hin Zhou Zhongliang Liu Xin Tu Feng Peng Bo Liu Xin
CHUNG Chau Yim Peng Zengfu Pan Tian Cheng Chen Wei Chan Ka Miu Zhang Xuebin
Meng Qingnian HU KAI XI HU Dong Mei Pan Tian Cheng
Xu Kai CHUNG Chau Yim Zhu Dongmei
Zhu Dongmei

 

 

Haven of Hope – Hong Kong Baptist University Chinese Medicine Specialty Clinic

Add.: 18/F., Congregation House, No.119 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong.Tel: 2632 5608 / 2632 5611
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
10:00-14:00 Tu Feng Wang Yanjuan Zhang Xuebin Wang Yurong Zhao Chunling Shu Xu
Chin Wing Yee Shu Xu Zhou Zhongliang Chin Wing Yee Zhang Xuebin Cai Xunyuan
Xu Kai Peng Bo Tu Feng Meng Qingnian Wang Yanjuan Zhou Zhongliang
Huang Zhixin Dermatology(Chow Ching Lam) Lau Chung Tai Huang Zhixin Chin Wing Yee1 Peng Bo
Pan Tian Cheng Zhang Chunling Chen Wei Xu Kai Zhang Chunling Lau Chung Tai
Chen Wei Cheung Ka Yu Ke You Fu Ke You Fu
Chen Wei
14:00-15:00 Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour
14:00-15:00 Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour
15:00-19:00 Tu Feng Wang Yanjuan Zhang Xuebin Wang Yurong Zhang Xuebin Shu Xu
Chin Wing Yee Shu Xu Zhou Zhongliang Chin Wing Yee Wang Yanjuan Zhou Zhongliang
Xu Kai Peng Bo Tu Feng Meng Qingnian Zhang Chunling Peng Bo
Huang Zhixin Zhang Chunling Cheung Ka Yu Huang Zhixin Lau Chung Tai
Pan Tian Cheng Chen Wei Lau Chung Tai Xu Kai Ke You Fu
Chen Wei Chen Wei
1. Consultation Hours: 10:00a.m. to 12:00noon 2. 駐診時間為上午10時至中午12時 2. 駐診時間為上午10時至中午12時 2. 駐診時間為上午10時至中午12時 2. 駐診時間為上午10時至中午12時 2. 駐診時間為上午10時至中午12時 2. 駐診時間為上午10時至中午12時

 

 

Hong Kong Baptist University School of Chinese Medicine – Lui Seng Chun

Add.: 119 Lai Chi Kok Road, Mong Kok, Kowloon.Tel: 3411 0628 / 3411 0638
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
09:00-13:00 Wong Hong Ngan Lun Xin Zhang Hongxia Tung Chi Lam Yu Ka Wai Tao Zhiguang Mak Pui LunNathan
Chow Chi Ho Tao Zhiguang Kam Wai Hin Chow Chi Ho Chow Chi Ho Wang Yurong Tsui Wing
Tung Chi Lam Chow Chi Ho Yu Ka Wai Lun Xin Wong Hong Ngan Wong Pui Kwan
Cheung Ka Yu WONG Lok Tung Tsui Wing Wang Yanjuan Liu Hong Chow Chi Ho
13:00-14:00 Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour
13:00-14:00
14:00-18:00 Chow Chi Ho Lun Xin Zhang Hongxia Tung Chi Lam Yu Ka Wai Tao Zhiguang
Wong Hong Ngan Tao Zhiguang Kam Wai Hin Chow Chi Ho Wong Hong Ngan Wang Yurong
Tung Chi Lam Chow Chi Ho Yu Ka Wai Lun Xin Chin Wing Yee Chow Chi Ho
Cheung Ka Yu Hu Kai Xi Tsui Wing Wang Yanjuan Liu Hong Wong Pui Kwan

 

 

The Hong Kong Anti-Cancer Society – Hong Kong Baptist Unversity Chinese Medicine Centre

Add.: 9/F., Multi-Centre Block, HKACS Jockey Club Cancer Rehabilitation Centre, 30 Nam Long Shan Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong.Tel:3921 3890 / 3921 3899
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
09:00-13:00 Liu Yulong Liu Yulong Wu Hoi Lam Liu Yulong Liu Yulong WONG Lok Tung
Jali Kenny Lui Kin Ho Huang Bin Law Louise Jia-pei Yiu Chun Kit
Zheng Jiangang Zheng Jiangang
13:00-14:00 Lunch Hour
14:00-18:00 Liu Yulong Liu Yulong Wu Hoi Lam Liu Yulong Liu Yulong WONG Lok Tung
Jali Kenny Lui Kin Ho Huang Bin Law Louise Jia-pei Yiu Chun Kit
Zheng Jiangang Zheng Jiangang

 

 

Hong Kong Baptist Unversity Chinese Medicine Clinic (Jockey Club Cadenza Hub)

Add.:Wing A & B, G/F., Shin Lun House, Fu Shin Estate, Tai Po, N.T..Tel:3763 1000
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
09:00-13:00 Zhang Hongxia Wang Sijia Chan Ka Miu Zhang Hongxia Tao Zhiguang
Tsui Wing Wang Sijia
13:00-14:00 Lunch Hour 午膳 時 間 午膳 時 間 午膳 時 間 午膳 時 間
午膳 時 間 午膳 時 間 午膳 時 間 午膳 時 間 午膳 時 間
14:00-17:00 Zhang Hongxia Wang Sijia Chan Ka Miu Zhang Hongxia Tao Zhiguang
Tsui Wing Wang Sijia

 

 

Hong Kong Baptist University Chinese Medicine Specialty Clinic

Add.:Shop 3-4, Joyous Hub, 3/F The Tanner Hill, 8 Tanner Road, North Point, Hong KongTel:3589 6988
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
10:00-14:00 Zheng Jiangang Tsui Wing Zheng Jiangang Wong Hong Ngan Huang Bin Zheng Jiangang
Mak Pui Lun Nathan Huang Bin Yiu Chun Kit Pan Tian Cheng Wang Yurong Meng Qingnian
Ke You Fu Wang Yurong Meng Qingnian Peng Bo Ke You Fu Yiu Chun Kit
Peng Bo Huang Zhixin Mak Pui Lun Nathan Cheung Chun Hoi Tung Chi Lam
Wong Hong Ngan
14:00-15:00 Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour
14:00-15:00 Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour
15:00-19:00 Zheng Jiangang Tsui Wing Zheng Jiangang Wong Hong Ngan Huang Bin Zheng Jiangang
Mak Pui Lun Nathan Huang Bin Yiu Chun Kit Pan Tian Cheng Wang Yurong Meng Qingnian
Ke You Fu Wang Yurong Meng Qingnian Peng Bo Ke You Fu Yiu Chun Kit
Peng Bo Huang Zhixin Chua Ka Kit Tsui Wing Tung Chi Lam
Mak Pui Lun Nathan Wong Hong Ngan

 

 

HKBU-Jockey Club Chinese Medicine Disease Prevention & Health Management Centre

Add.:3/F, Union Park Centre, 771-775 Nathan Road, Prince Edward, KowloonTel:3793 3428
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
10:00-14:00 Yang Junjun* Yang Junjun* Yang Junjun* Ma Jianying* Yang Junjun* Yang Junjun*
Ma Jianying* Ma Jianying* Chow Chi Ho Zhang Chunling Ma Jianying* Ma Jianying*
Chen Zemin* Zhong Lidan Zhang Chunling Wang Yongqin Sun Suming Zhang Chunling
WANG YUYING Chen Zemin* Chen Zemin* CHUNG Chau Yim Chen Zemin* Chen Zemin*
14:00-15:00 Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour Lunch Hour
15:00-19:00 Yang Junjun* Yang Junjun* Yang Junjun* Zhang Chunling Yang Junjun* Yang Junjun*
Ma Jianying* Ma Jianying* Zhang Chunling Ma Jianying* Ma Jianying* Ma Jianying*
Chen Zemin* Zhong Lidan Chen Zemin* Wang Yongqin Sun Suming Zhang Chunling
Chen Zemin* CHUNG Chau Yim Chen Zemin* Chen Zemin*
* Chinese Medicine Disease Prevention